Yoshiji Onuki & Tarou Onuki Exhibition

Yoshiji Onuki & Tarou Onuki Exhibition

2022.1.8 sat , 19 wed
12:00 〜 17:00

Tatsuma Segawa exhibition

Tatsuma Segawa exhibition

2022.3.5 sat ~ 16 wed
12:00 〜 17:00

Takashi Tomii Exhibition

Takashi Tomii Exhibition

2022.3.12 sat ~ 23 wed
12:00 〜 17:00

Yoichi Shiraishi Exhibition

Yoichi Shiraishi Exhibition

2022.3.19 sat 〜 30 wed
12:00 〜 17:00

Namika Nakai Exhibition

Namika Nakai Exhibition

2022.4.2 sat 〜 13 wed
12:00 〜 17:00